Ilma- vs. maalämpöpumput: Hyödyt ja haitat vertailussa

Ilma- vs. maalämpöpumput: Hyödyt ja haitat vertailussa

Lämpöpumpuista on tullut suosittu lämmitys- ja jäähdytysratkaisu koteihin ja rakennuksiin, koska ne pystyvät siirtämään lämpöä ilmasta tai maasta rakennuksen sisällä ja tarjoamaan lämpöä ympäristöystävällisemmällä tavalla kuin perinteiset fossiilisiin polttoaineisiin perustuvat järjestelmät. Kaksi yleisimmin käytettyä lämpöpumpputyyppiä ovat maalämpöpumppu ja ilmalämpöpumppu. Tässä artikkelissa pyritään vertailemaan näitä kahta lämpöpumpputyyppiä ja tarkastelemaan niiden etuja ja haittoja, jotta voit päättää, mikä vaihtoehto sopii parhaiten kotiisi tai rakennukseesi.

Mitä ilmalämpöpumput ovat ja miten ne toimivat?

Ilmalämpöpumput (ASHP) ovat eräänlaisia lämmitysjärjestelmiä, jotka ottavat lämpöä ulkoilmasta ja siirtävät sen rakennuksen sisälle lämpöä tuottamaan. Ne voivat toimia myös päinvastoin jäähdyttääkseen rakennusta kuumalla säällä. ASHP:t ovat energiatehokas ja ympäristöystävällinen vaihtoehto perinteisille fossiilisiin polttoaineisiin perustuville lämmitysjärjestelmille. ASHP toimii käyttämällä kylmäainetta, joka imee lämpöä ulkoilmasta, joka sitten puristetaan lämpötilan nostamiseksi. Kuuma kylmäaine johdetaan sitten rakennuksen sisällä olevan lämmönvaihtimen läpi, josta lämpö vapautuu sisätiloihin. Tämän jälkeen kylmäaine jäähtyy ja virtaa takaisin ulos keräämään lisää lämpöä, ja sykli toistuu.

ASHP-laitteet koostuvat ulkoyksiköstä, joka sisältää kompressorin ja lämmönvaihtimen, ja sisäyksiköstä, joka jakaa lämmön koko rakennukseen. Niissä on myös ohjausjärjestelmä, joka säätelee lämpötilaa ja varmistaa tehokkaan toiminnan.

ASHP-laitteet ovat tehokkaimpia kohtalaisessa ilmastossa, sillä äärimmäinen kylmyys voi heikentää niiden tehokkuutta. Tekniikan kehittyminen on kuitenkin parantanut niiden suorituskykyä kylmemmissä lämpötiloissa, joten ne soveltuvat käytettäviksi monilla alueilla. Lisäksi ASHP-laitteita voidaan käyttää yhdessä muiden lämmitysjärjestelmien, kuten sähkö- tai kaasukattiloiden, kanssa lisälämmityskapasiteetin tarjoamiseksi erittäin kylmällä säällä.

Mitkä ovat ilmalämpöpumppujen edut ja haitat?

ASHP:n hyviä ja huonoja puolia ovat muun muassa seuraavat:

Hyödyt:

 • GSHP:tä (maalämpöpumppu) alhaisemmat alkukustannukset
 • Helpompi ja edullisempi asentaa kuin GSHP:t.
 • Voidaan käyttää sekä lämmitykseen että jäähdytykseen
 • Soveltuu monenlaisiin ilmasto-olosuhteisiin.

Miinukset:

 • Heikompi hyötysuhde ja suorituskyky erittäin kylmällä säällä
 • Suurempi meluhaitta puhaltimen ja kompressorin vuoksi.
 • Pienempi käyttöikä kuin GSHP:llä
 • Korkeammat pitkän aikavälin energiakustannukset kuin GSHP:t

Mitä maalämpöpumput ovat ja miten ne toimivat?

Maalämpöpumput (GSHP) ovat lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmiä, jotka ottavat lämpöä maaperästä ja siirtävät sen rakennuksen sisälle lämpöä tuottamaan. Ne toimivat käyttämällä maanalaista putkiverkostoa, joka on täytetty lämmönsiirtonesteellä, joka imee lämpöä maasta ja kuljettaa sen rakennukseen. GSHP-järjestelmät toimivat sillä periaatteella, että maanpinnan alapuolella oleva maa pysyy suhteellisen tasaisessa lämpötilassa ympäri vuoden riippumatta maanpäällisistä sääolosuhteista. Talvella putkissa oleva neste imee lämpöä maasta ja kuljettaa sen rakennukseen, jossa sitä käytetään sisätilojen lämmittämiseen. Kesällä prosessi on päinvastainen, jolloin neste kuljettaa ylimääräisen lämmön rakennuksesta takaisin maahan ja jäähdyttää sisätiloja.

Lämpöpumppulaitteet koostuvat kolmesta pääkomponentista: maasilmukasta, lämpöpumppuyksiköstä ja jakelujärjestelmästä. Maakierto koostuu maahan upotetuista putkista, jotka asennetaan joko vaakasuoraan kaivantoihin tai pystysuoraan porakaivoihin. Lämpöpumppuyksikkö sisältää kompressorin, lämmönvaihtimen ja ohjausjärjestelmän, joka ottaa lämmön nesteestä ja siirtää sen rakennukseen. Jakelujärjestelmä jakaa lämmön koko rakennukseen yleensä lattialämmityksen, pattereiden tai näiden yhdistelmän avulla. GSHP-järjestelmät ovat erittäin tehokkaita, ja niillä voidaan saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä perinteisiin lämmitysjärjestelmiin verrattuna. Niiden asentaminen on kuitenkin kalliimpaa kuin ilmalämpöpumppujen, ja ne vaativat enemmän tilaa maapiiriä varten. Ne ovat tehokkaimpia kohtalaisessa tai kylmässä ilmastossa, joten niitä voidaan käyttää monilla alueilla.

Mitkä ovat maalämpöpumppujen edut ja haitat?

Joitakin GSHP:n hyviä ja huonoja puolia ovat muun muassa seuraavat:

Hyödyt:

 • Suurempi hyötysuhde ja suorituskyky kuin ASHP:t
 • Pienemmät pitkän aikavälin energiakustannukset kuin ASHP:t
 • Pidempi käyttöikä kuin ASHP:t
 • Vähemmän melusaastetta kuin ASHP:t

Miinukset:

 • Korkeammat alkuvaiheen kustannukset kuin ASHP:t
 • Vaikeampi ja kalliimpi asentaa kuin ASHP:t.
 • Soveltuvuus tietyille maantieteellisille alueille on rajallinen
 • Ei voida käyttää pelkästään jäähdytykseen.
 • Miten verrata ilmalämpöpumppuja ja maalämpöpumppuja?

Verrattaessa ilmalämpöpumppuja ja maalämpöpumppuja on tärkeää ottaa huomioon sellaiset tekijät kuin kustannukset, tehokkuus, suorituskyky, käyttöikä ja soveltuvuus eri ilmastoihin ja maantieteellisiin paikkoihin. Yleisesti ottaen ASHP on hyvä valinta niille, jotka asuvat leudossa tai kohtalaisessa ilmastossa ja haluavat edullisen ja monipuolisen lämmitys- ja jäähdytysratkaisun. Toisaalta GSHP-laitteet ovat hyvä valinta niille, jotka asuvat kylmemmässä ilmastossa ja haluavat tehokkaan ja energiatehokkaan lämmitysratkaisun.

FAQ

Ovatko maalämpöpumput tehottomampia kuin ilma-ilmalämpöpumput?
Maalämpöpumput ovat yleensä tehokkaampia kuin ilma-ilmalämpöpumput, koska ne pystyvät ottamaan lämpöä maan suhteellisen tasaisesta lämpötilasta, kun taas ilmalämpöpumput ovat riippuvaisia ilman lämpötilasta, joka voi vaihdella suuresti. Molempien lämpöpumpputyyppien tehokkuus voi kuitenkin vaihdella ilmastosta, asennuksesta ja huollosta riippuen.
Mikä on maalämpöpumppujen etu ilmalämpöpumppuihin verrattuna?
Maalämpöpumppujen etuna ilmalämpöpumppuihin verrattuna on niiden parempi hyötysuhde ja suorituskyky erityisesti kylmemmissä ilmastoissa. Maalämpöpumput pystyvät ottamaan lämpöä maan suhteellisen tasaisesta lämpötilasta, joka on talvella tyypillisesti ilmaa lämpimämpi, mikä tekee niistä pitkällä aikavälillä energiatehokkaampia ja kustannustehokkaampia.
Kumpi on halvempi käyttää, ilmalämpöpumppu vai maalämpöpumppu?
Maalämpöpumppujen käyttö on yleensä edullisempaa kuin ilmalämpöpumppujen, koska niiden hyötysuhde ja suorituskyky ovat korkeammat. Maalämpöpumput pystyvät ottamaan lämpöä maaperän suhteellisen tasaisesta lämpötilasta, mikä tekee niistä energiatehokkaampia ja kustannustehokkaampia pitkällä aikavälillä. Kummankin lämpöpumpputyypin todelliset käyttökustannukset riippuvat kuitenkin useista tekijöistä, kuten tietystä mallista, ilmastosta, asennuksesta ja huollosta.

Arvioi tämä artikkeli

Anna arvio napsauttamalla tähteä

Arvioiden keskiarvo 0 / 5. Arvioiden lukumäärä: 0

Ei arvosteluja.