Älykellojen turvallisuus: Kuinka suojata puettava laite ja tiedot?

Älykellojen turvallisuus: Kuinka suojata puettava laite ja tiedot?

Älykellot ovat puettavaa teknologiaa, joka voi suorittaa monia älypuhelimen toimintoja, kuten puhelujen vastaanottamisen, viestien lähettämisen, terveyden ja kunnon seuraamisen sekä internetin käytön. Älykellot ovat yhä suositumpia kätevyytensä ja kannettavuutensa vuoksi, mutta ne aiheuttavat myös tietoturvariskejä. Kun älykellot kehittyvät, ne keräävät ja tallentavat yhä enemmän arkaluonteisia tietoja käyttäjistään, mukaan lukien henkilökohtaisia ja taloudellisia tietoja. Siksi älykellon suojaaminen on tärkeää käyttäjän yksityisyyden suojaamiseksi ja tietomurtojen estämiseksi. Lisäksi jos älykello on yhdistetty älypuhelimeen tai muihin laitteisiin, kellon tietoturvaloukkaus voi vaarantaa myös nämä laitteet.

Tämän aiheen tarkoituksena on antaa tietoa ja vinkkejä siitä, miten älykello voidaan suojata tietoturvauhkilta. Siinä hahmotellaan erityyppisiä tietoturvauhkia, joille älykellot ovat alttiita, tietoturvatoimenpiteitä, joilla niitä voidaan lieventää, sekä parhaita käytäntöjä älykellon turvallisuuden varmistamiseksi. Tavoitteena on antaa älykellon käyttäjille tietoa, jonka avulla he voivat suojella puettavaa laitettaan ja tietojaan mahdollisilta tietoturvaloukkauksilta.

Älykellojen tietoturvauhkien tyypit

Vaikka älykellot tarjoavat monia hyötyjä, niihin kohdistuu myös erilaisia tietoturvauhkia, joita ovat mm:

 • Haittaohjelmat ja virukset: Älykellot voivat olla alttiita haittaohjelmille ja viruksille, aivan kuten mikä tahansa muukin tietokonejärjestelmä. Haittaohjelmat voivat tarttua älykelloon suojaamattomien sovellusten, sähköpostin liitetiedostojen tai latausten kautta. Haittaohjelmat voivat antaa hyökkääjille pääsyn arkaluonteisiin tietoihin, varastaa salasanoja ja mahdollistaa luvattoman käytön.
 • Fyysinen turvallisuus: Koska älykelloja kannetaan ranteessa, ne voivat olla fyysisen varkauden tai katoamisen vaarassa. Jos älykelloa ei ole suojattu salasanalla, kuka tahansa, joka löytää sen, voi päästä käsiksi siihen tallennettuihin tietoihin. Fyysinen turvallisuus on erityisen tärkeää, kun on kyse kontaktittomista maksuominaisuuksista, joita voidaan käyttää väärin, jos älykello joutuu vääriin käsiin.
 • Suojaamaton internet-yhteys: Monet älykellot voivat muodostaa yhteyden internetiin Wi-Fi-, Bluetooth- tai matkapuhelinverkon kautta. Jos yhteys on kuitenkin suojaamaton, hakkerit voivat siepata sen ja varastaa arkaluonteisia tietoja, kuten salasanoja ja luottokorttitietoja.
 • Luvaton pääsy: Jos älykelloa ei ole suojattu riittävästi, kuka tahansa voi päästä siihen ja sen tietoihin käsiksi. Tähän voi kuulua tuntemattomia, jotka voivat saada kellon käsiinsä, tai jopa ystäviä tai perheenjäseniä, jotka voivat käyttää kelloa ilman lupaa.
 • Tietomurrot: Älykellot tallentavat ja välittävät arkaluonteisia tietoja, kuten luottokorttitietoja ja terveystietoja. Jos älykelloa ei ole suojattu asianmukaisesti, hakkerit voivat varastaa nämä tiedot, jolloin käyttäjän yksityisyys ja turvallisuus vaarantuvat.

Älykellon turvatoimet

Suojautuakseen tietoturvauhkilta älykellon käyttäjät voivat toteuttaa useita turvatoimenpiteitä. Seuraavassa on joitakin tehokkaimpia tapoja suojata älykello:

 • Salasanasuojaus: Yksi perusturvallisuus toimenpiteistä on salasanasuojaus. Vahvan salasanan asettaminen, jota ei ole helppo arvata, voi estää luvattoman pääsyn älykelloon. On tärkeää käyttää älykelloon eri salasanaa kuin muihin laitteisiin ja verkkotileihin, jotta hakkerit eivät pääse käsiksi muihin tietoihin.
 • Tupla varmennus: Tupla varmennus (2FA) lisää älykelloon ylimääräisen turvallisuuskerroksen. Se edellyttää älykellon käyttämiseen toista todentamistapaa, kuten sormenjälkeä tai älypuhelimeen lähetettyä koodia. Näin varmistetaan, että vain valtuutettu käyttäjä voi käyttää älykelloa ja sen tietoja.
 • Salaus: Se on tehokas turvatoimenpide, jolla voidaan suojata älykelloon tallennetut tiedot luvattomalta käytöltä. Kun tiedot salataan, ne muuttuvat lukukelvottomiksi ilman salausavainta, mikä varmistaa, että arkaluonteiset tiedot ovat turvassa, vaikka ne joutuisivat vääriin käsiin.
 • Etäpyyhintä: Jos älykello katoaa tai varastetaan, kaikki tiedot voidaan poistaa laitteesta etäpyyhinnällä. Näin voidaan estää, etteivät luvattomat käyttäjät pääse käsiksi arkaluonteisiin tietoihin. Etäpyyhintä voidaan tehdä käyttäjän älypuhelimessa olevalla sovelluksella tai älykellon asetusten kautta.
 • Säännölliset päivitykset: Älykellon ohjelmiston pitäminen ajan tasalla on kriittisen tärkeää sen turvallisuuden ylläpitämiseksi. Päivitykset sisältävät usein vikakorjauksia ja tietoturvakorjauksia, jotka korjaavat tunnettuja haavoittuvuuksia. Päivittämällä älykellon säännöllisesti käyttäjät voivat suojautua uusilta tietoturvauhilta.
 • Sovellusoikeudet: Jotkin sovellukset edellyttävät pääsyä arkaluonteisiin tietoihin, kuten sijainti- tai terveystietoihin. On tärkeää tarkistaa huolellisesti kunkin sovelluksen pyytämät käyttöoikeudet ja myöntää pääsy vain tarvittaviin tietoihin. Näin voidaan estää sovelluksia käyttämästä arkaluonteisia tietoja käyttäjän tietämättä.

Parhaat käytännöt älykellojen turvallisuuden suojaamiseksi

Suojautuakseen näiltä uhkilta käyttäjien tulisi noudattaa parhaita käytäntöjä varmistaakseen, että heidän älykellonsa ja sen tiedot ovat turvassa. Yksi tärkeimmistä parhaista käytännöistä on hyvämaineisen tuotemerkin ja myyjän valitseminen, sillä näin voidaan varmistaa, että älykello on käynyt läpi asianmukaiset turvallisuustestit eikä sitä ole peukaloitu. Toinen tärkeä paras käytäntö on pitää ohjelmisto ajan tasalla. Ohjelmistopäivitysten säännöllinen asentaminen on tärkeää älykellon turvallisuuden ylläpitämiseksi, sillä päivitykset sisältävät usein vikakorjauksia ja tietoturvakorjauksia, jotka korjaavat tunnettuja haavoittuvuuksia. 

Lisäksi käyttäjien on oltava varovaisia kolmansien osapuolten sovellusten kanssa, sillä ne voivat aiheuttaa tietoturvariskin, jos niitä ei ole tarkastettu asianmukaisesti. On tärkeää tarkistaa sovelluksen käyttöoikeudet ennen sen lataamista ja myöntää pääsy vain tarvittaviin tietoihin.Vahvojen salasanojen käyttäminen on myös ratkaisevan tärkeää älykellon turvallisuuden kannalta. Vahva salasana, jota ei ole helppo arvata, voi estää luvattoman pääsyn älykelloon ja sen tietoihin. On suositeltavaa käyttää älykelloon eri salasanaa kuin muihin laitteisiin ja verkkotileihin ja ottaa käyttöön kaksitekijätodennus lisäturvallisuuden lisäämiseksi.

Käyttäjien olisi myös vältettävä julkista Wi-Fi-yhteyttä, jotta hakkerit eivät voi siepata suojaamattomissa verkoissa siirrettyjä tietoja, erityisesti kun he käyttävät arkaluonteisia tietoja, kuten taloudellisia tietoja. Fyysinen turvallisuus on myös tärkeää, ja käyttäjien tulisi pitää älykello lähellä itseään eikä jättää sitä ilman valvontaa julkisilla paikoilla. Jos älykello katoaa tai varastetaan, kaikki tiedot voidaan poistaa laitteesta etäpyyhinnällä.

FAQ

Ovatko älykellot turvallisia yksityisyyden kannalta?
Älykellot voivat kerätä ja tallentaa arkaluonteisia tietoja käyttäjistään, kuten henkilökohtaisia ja taloudellisia tietoja. Jos nämä tiedot joutuvat vääriin käsiin, niitä voidaan käyttää haitallisiin tarkoituksiin, kuten identiteettivarkauksiin tai petoksiin.
Voiko älykelloon murtautua?
Älykellot ovat alttiita erilaisille tietoturvauhkille, kuten haittaohjelmille ja viruksille, fyysisille tietoturvaloukkauksille, suojaamattomalle internet-yhteydelle, luvattomalle käytölle ja tietomurroille. Hakkerit voivat hyödyntää näitä haavoittuvuuksia päästäkseen käsiksi älykelloon tallennettuihin arkaluonteisiin tietoihin, kuten henkilökohtaisiin ja taloudellisiin tietoihin.
Miten älylaitteet hakkeroidaan?
Älylaitteisiin voidaan murtautua haittaohjelmien ja virusten, phishing-hyökkäysten, suojaamattomien Wi-Fi-yhteyksien ja ohjelmisto-/hardware-haavoittuvuuksien kautta. Hakkeroinnin estämiseksi käyttäjien olisi noudatettava parhaita käytäntöjä, kuten vahvojen salasanojen käyttöä, kaksitekijätodennuksen käyttöönottoa ja ohjelmistojen pitämistä ajan tasalla.

Arvioi tämä artikkeli

Anna arvio napsauttamalla tähteä

Arvioiden keskiarvo 5 / 5. Arvioiden lukumäärä: 1

Ei arvosteluja.